การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลอดขยะอย่างยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ประชุมครูตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลอดขยะอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม 116 อาคารวิทยาศซาสตร์

รายงานผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และรายงานผลการแข่งขันของทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562   ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร