ฟิสิกส์สัประยุทธ์สร้างชื่อ

ทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ ในการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟสิกส์สัประยุทธ์  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำโครงงานฟิสิกส์ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562   ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร

ประชุมรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรมและวิธีการในการรักษาความสะอาดของโรงเรียนอย่างคงทนถาวรโดยเริ่มจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่จะมีกิจกรรมของระดับชั้นเรียนต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรับผิดชอบความสะอาดของโรงเรียน รวมทั้งรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นประธานการประชุม  ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562  เวลา 12.00 น.  ณ ห้อง 116

ประชุมทัศนศึกษาสิงคโปร์

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเดินทางไปทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง  โดยมีคุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้าห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุม  ในวันที่  16  พฤษภาคม  2562  ณ ห้อง Easy science