ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2562

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบแนวนโยบายการปฏิบัติของโรงเรียน  รวมทั้งต้อนรับคุณครูที่บุจุใหม่และย้ายมาใหม่ มอบของขวัญวันเกิดแก่ครูในโรงเรียน มอบรางวัลครูผู้มีผลงานดีเด่น และแนะนำครูนักศึกษาฝีกประสบการณ์  อีกทั้งครูทุคนยังได้รับฟังแนวทางการปฏิบัติงานจากรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายด้วย  โดยจัดการประชุมในวันที่  15  พฤษภาคม  2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

Good Luck

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้โอวาทให้พรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดยคุณครูชุมพร อินทรจักรพงษ์ คุณครูศิวะ ปินะสา คุณครูภัทรวดี นามวงษ์ ในการเข้าค่ายและเข้าร่วมการแข่งขัน ในวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562 นี้ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพฯ