รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พบปะลูกๆ นักเรียน ม.4/4 ที่กำลังดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกันนโยบาย “ข.ก.โรงเรียนสะอาดที่สุดในภาคอีสาน” สอดรับกับรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำลังดำเนินการเป็นโมเดลต้นแบบ คือการนำกล่องบรรจุอาหาร ขวดบรรจุน้ำ มาเอง เพื่อลดการใช้ภาชนะบรรจุอาหารประเภทใช้แล้วทิ้งซึ่งก่อให้เกิดขยะ โดยวันนี้คุณครูที่ปรึกษา และลูกๆนักเรียนชั้นม.4/4 ได้พร้อมใจกันเริ่มกิจกรรมดังกล่าวเป็นวันแรก ในวันที่  27  พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง Easy Physics

ประชุมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษ SMTE

การประชุมเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบน จำนวน 32 โรงเรียน  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 .ที่โรงแรมเจริญธานี  ขอนแก่น  ในครั้งนี้นี้ในที่ประชุมได้ชื่นชมทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และนักเรียนได้กล่าวนำเสนอประสบการณ์บนเวทีในครั้งนี้ด้วย

ประชุมกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมกลุ่มสาระฯ เพื่อแจ้งนโยบาย ปรึกษาหารือ รวมทั้งเสนอเสนอแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการลดขยะอย่างยั่งยืนในโรงเรียน  โดยจัดประชุมในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้อง 116

คลิกชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลอดขยะอย่างยั่งยืน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  ประชุมครูตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปลอดขยะอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่  21 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุม 116 อาคารวิทยาศซาสตร์

รายงานผลการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

ผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และรายงานผลการแข่งขันของทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2562   ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพมหานคร