สงกรานต์บ้านเฮา ชาวแก่นวิทย์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน  นำคณะครูและบุคลากรร่วมสรงน้ำพระและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน รวมทั้งรดน้ำดำหัวคุณครูอาวุโสทั้งในและนอกประจำการ เพื่อส่งเสริม รักษาประเพณีสงกรานต์ เทศกาลขึ้นปีใหม่แบบไทย ๆ  เย็นสดชื่อนกันทั่วหน้าทุกผู้ทุกคนจร้า

  คลิกชมภาพกิจกรรม