พิธีเปิด โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1

ดร.พุทธชาต ทองกร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา สพฐ. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 การฝึกอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
โดย มูลนิธิ สอวน. และสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. วันที่ 3 เมษายน – 11 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำทีมโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สอวน.วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสต์

ตัวแทนคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ สอวน.วิทยาศาสตร์ โลก ดาราศาสต์วิทยาศาสตร์   ระหว่างวันที่ 3-11 เมษา 2562  ที่โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น