โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ชื่อการวิจัย  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนด้วยวิธีเคมีเขียว โดยใช้สารสกัดจากเปลือกผลไม้เพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า

รายชื่อนักเรียน
1.นายมงคล สิริพงศ์พันธ์ 5/15
2.น.ส.ชาญิณี คำมี 5/15
3.น.ส.สุพิชญา รองคำ 5/15
ครูที่ปรึกษา
1.น.ส.กุลธิดา ทีน้อย
2.นายนรินทร รัตนทา

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น