จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯคนใหม่  นำทีมเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2562  ณ เบลล์วิลล่ารีสอร์ท เขาใหญ่  นครราชสีมา