Let Go….ฟิสิกส์สัประยุทธ์ KKW

หมู่เฮาชาวขอนแก่นวิทยายน ขอส่งกำลังแรงใจให้กับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ รอบปฐมบท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์  ซึ่งเป็นการแข่งขันจากตัวแทนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯและเครือข่าย พสวท. รวม 33 ทีมทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกสุดยอด 9 ทีม  เข้าชิงถ้วยชนะเลิศในเดือนพฤษภาคม 2562 ผลปรากฎว่าทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีคะแนนเป็นอันดับ 1 ของสาย A และได้เข้าชิงในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศต่อไป

กีฬาสัมพันธ์บุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยมีกีฬา แชร์บอล  และฟุตบอล  เพื่อให้บุคลากรรู้จักการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากร  ในวันที่  28 มีนาคม 2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน