นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็น 1 ใน 2 โรงเรียน ตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมประกวดโครงงานโอลิมปิควิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561 ประกอบด้วย

นางสาวญาณิศา อินทร์หอม ม.5/15 และ นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ม.5/15

คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวอาริศรา อรรคษร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาพลังงาน. เรื่อง “FACTORS THAT AFFECT THE EFFECTIVENESS OF ELECTRICITY GENERATED IN THE SOIL OF THE PLANTS BY MICROBIAL FUEL CELLS”.

รางวัลที่ได้รับ “รางวัลชมเชย”

โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 1,200 คน จาก 72 ประเทศ ทั่วโลก มีโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเข้าสมัครร่วมงาน 897 โครงงาน แต่ผ่านการคัดเลือกและยอมรับจากผู้จัดงานให้เข้าแข่งระดับนานาชาติเพียง 406 โครงงาน ซึ่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 406 โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก

นำทีมในการแข่งขันโดยท่าน สุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากท่าน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน. ท่านผู้บริหารทุกท่าน. คุณครูลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินการจากทีมงานของ สพฐ. ซึ่งส่งผลทำให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สามารถขึ้นไปโบกธงชาติไทยบนเวทีระดับโลกได้สำเร็จ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนันสนุนเป็นอย่างสูง

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *