เลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดการประชุมวาระพิเศษเพื่อเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปรึกษาหารือข้อราชการ รวมทั้งพบปะสังสรรค์ก่อนวันปิดภาคเรียน  โดยหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์คนใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงที่ท่วมท้นและเป็นเอกฉันท์ ได้แก่ นางลักษณาวดี  ศรีสุข  ครูชำนาญการพิเศษ  ที่ทุกคนคนได้มอบความไว้วางใจให้เป็นตัวแทน และผู้นำในการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเราให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น ต่อ….ไป

คลิกชมภาพอัลบัมกิจกรรม

Genius Olympiad 2019

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ในการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Genius Olympiad 2019 ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยได้รับรางวัล  สำรองอันดับ 1  จากการคัดเลือกรอบสุดท้าย 35 ทีม จากทั่วประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ขอให้กำลังใจทุกท่านครับ

คนเก่งของเรา IYPT 2019 ค่าย3

นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.5/15 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 3 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์นานาชาติ (International Young Physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 32 ณ ประเทศโปแลนด์

คำสั่ง78/2562 สอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

  ตารางห้องสอบนักเรียน ม.ต้น

  ตารางห้องสอบนักเรียน ม.ปลาย

  ตารางสอบทุกระดับ