สอบ Best of Science KKW ครั้งที่ 13

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์  The Best of Science KKW ครั้งที่ 13  ในวันที่  26  มกราคม  2562  ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม