ติว O-Net ม.3 English

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 18 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ    ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกชมภาพกิจกรรม