ติว O-Net ม.3 ภาษาไทย

โรงเรียนขอนแก่นขอนแก่นวิทยายน จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562  ได้เพิ่มเติมความรู้ในรายวิชาภาษาไทย  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกชมภาพกิจกรรม