ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณครูอาริศรา  อรรคษร  ในโอกาสได้รับรางวัลดีเด่น  “ประเภคครูผู้สอนวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู  เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562  ในวันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 5  เซ็นทรัลพลาซ่า  ขอนแก่น