ปัจฉิมนิเทศ ม.6 Gifted

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   นำโดยนางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้าโครงการ  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มาเป็นประฑานในพิธี  พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย  โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่  15 มกราคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 คลิกชมภาพกิจกรรม  

  คลิกชมภาพวีดีโอ

กราบขอพรก่อนเดินทาง

ค่าย Gifted ม.4  สักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของเราชาวขอนแก่นวิทยายน  เพื่ออำนวยอวยชัยให้การดำเนินงานค่าย Gifted ระดับชั้น ม.4  เป็นไปด้วยความราบรื่น เดินทางด้วยความสวัสดิภาพทุกประการ

อวยพรปีใหม่รองฯอดุลย์เดช

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำโดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำคณะครูเข้าเยี่ยมอาการป่วย รวมทั้งสวัสดีปีใหม่ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมรับพรเพื่อความเป็นศิริมงคลกับชีวิต ในปี 2562 ต่อไป