ค่ายเสริมวิชาการ Gifted ม.3

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดโครงการเติมเต็มความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่  6 – 9 มกราคม 2562   ณ โรงแรมอินเตอร์รีสอร์ท  จังหวัดอุดรธานี

  คลิกชมภาพกิจกรรม