ศิริมงคลรับปีใหม่ 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ร่วมใจถวายสิ่งของมลคลเพื่อบูชาแด่หลวงพ่อพระสุวรรณมงคล ศาลท่านปู่  และศาลเจ้าแม่เอกไคร้  เพื่อความเป็นศิริมงคลกับครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกคน ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย มีโชคลาภ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ นำนักเรียนไปแข่งก็ขอให้มีชัยชนะ ทำการสิ่งใดขอให้ราบรื่น  เดินทางปลอดภัย แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงเทอญ สาธุ

 

  คลิกชมภาพกิจกรรม

Open House KKW 2019

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ Open House KKW 2019 ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เพื่อแสดงผลงานของโรงเรียน ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( SMTE )  และห้องเรียน English Program ( EP )  ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานดีเด่นของนักเรียน การเยี่ยมชมห้องเรียนพิเศษ GIFFTED และ EP รวมทั้งมีการเล่นเกมแจกของรางวัลต่างๆ อย่างมากมาย  ในวันที่ 3 มกราคม 2562   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานพิธีเปิด  ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกชมภาพกิจกรรม