ฟิสิกส์สัประยุทธ์ EYPT

ขอแสดงความยินดีกับทีมฟิสิกส์สับประยุทธ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนและครูเข้ารายงานผลการแข่งขันกับ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยนักเรียนที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้  ได้แก่
1. นายไตรรัตน์ บำรุงจิต ม.6/15
2. นางสาวรินรดา อังวราวงศ์ ม. 5/15
3. นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม ม. 5/15
4. นายกันตินันท์ ปินใจยศ ม.4/7
5. นางสาวรุ่งตะวัน สุทโท ม.4/15
และทีมงานนักเรียนผู้ช่วย

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมนักเรียนเข้าแข่งขัน ได้แก่
1. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์
2. นายศิวะ ปินะสา
3. นางสาวภัทรวดี นามวงษ์

  คลิกชมภาพกิจกรรม

ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสุรนารี  เดินทางมาตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  โดยมี ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  และนางลักษณาวดี ศรีสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับ  ในวันที่  30  มกราคม  2562  ณ อาคารวิทยาศาสตร์  ห้อง 116

ประชุมผู้บริหาร สพม.25

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้บริหาร สพม.25 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ด้วย “SIAO MODEL ”   โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ครั้งที่ 1/2562  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ  ซึ่งมีวาระการประชุมสำคัญ อาทิ การดำเนินการตามนวัตกรรม “SIAO MODE” การทดสอบทดลองใช้ SG (Smart School) ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (depa Young Maker Space development) การถอนคืนเงินประกัน การเบิกจ่านเงินงบลงทุน โดยก่อนการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาปลอดภัย โล่รางวัล OBEC AWARD รางวัลครูดีเด่นสะเต็มประเทศไทย ในวันที่ 28 มกราคม 2562   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  คลิกชมภาพกิจกรรม

โรงทานงานหลวงพ่อคูณ

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  รวมใจทำโรงทานสำหรับคนที่มากราบสรีรสังขาร ฟังสวดพระอภิธรรม พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)  ณ หอประชุมกาญจนาภิษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 27 มกราคม 2562  อิ่มบุญทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ…จ้า