ครูประกาศิษย์ แทบมะลัย เข้าร่วมการอบรมในโครงการ Google Coding Teacher Leader เพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพในการสอน “Computational Thinking ภายใต้การสนับสนุนของ Google Thailand  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูที่มีผลงานการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยคัดเลือกครูจำนวน 41 คน จากครูผู้สอนทั่วประเทศ  โดยจะได้รับเชิญเข้า Boost Camp กับ Google Engineer จาก Silicon Valley  ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ Google Office Thailand  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น