การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.4 – ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

 

รางวัล เหรีญทอง

รายชื่อนักเรียน
1. นางสาวบุปผชาติ  ป้องบุญจันทร์    ม. 6/15
2. นางสาวปริยากร  ศิรินิกร      ม. 6/15
3. นางสาวพรบุญญา  สิงห์สู่ถ้ำ      ม. 6/15

ครูที่ปรึกษา
1. นางสาวอาริศรา  อรรคษร

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น