การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.1 – ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 68  วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561  จังหวัดบุรีรัมย์

รางวัล เหรีญทอง
รายชื่อนักเรียน
1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูผาลัย
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิมแสง
3. เด็กหญิงวรันธร  หินเธาว์

ครูที่ปรึกษา
1. นายศิวะ  ปินะสา
2. นางบุษกล  แก้วบัวดี

By admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น