สอวน.ฟิสิกส์ 62

ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์

ศูนย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  

  ระเบียบค่าย สอวน.ค่าย 1 วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

  กำหนดการเข้าค่าย    

  ตารางการอบรม    

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

  เวรรักษาการณ์ คุณครู 

 

 

 

วันที่ 28 กันยายน 2562 (เตรียมความพร้อม)
วันที่ 29 กันยายน 2562  
วันที่ 30 กันยายน 2562  (พิธีเปิด)
วันที่ 1 ตุลาคม 2562
วันที่ 2  ตุลาคม 2562
วันที่ 3 ตุลาคม 2562
วันที่ 4 ตุลาคม 2562
วันที่ 5  ตุลาคม 2562
วันที่ 6 ตุลาคม 2562
วันที่ 7 ตุลาคม 2562
วันที่ 8  ตุลาคม 2562
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
วันที่ 10  ตุลาคม 2562
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 (พิธีปิด)
วันที่ 14 ตุลาคม 2562

 

  คลิกชมภาพวีดีโอ 

 

เตรียมความพร้อมก่อนการอบรม

ยินดีต้อนรับสู่ค่าย สอวน. วันแรก

พิธีเปิดค่าย สอวน.ฟิสิกส์ 

รองประธานศูนย์ฯ เยี่ยมให้กำลังใจ

ตัวแทน สอวน.ตรวจเยี่ยม

ศูนย์ฯ มห่วิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชม

พิธีปิด สอวน.ค่าย1 วิชาฟิสิกส์