รับสมัครนักเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2562  ทั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ( GIFTED)  ห้องเรียน English Program (EP)  และห้องเรียนปกติทั่วไป

โดยเริ่มจำหน่ายระเบียบการ ตั้งแต่วันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2562  สำหรับห้องเรียน Gifted และ EP

จำหน่ายระเบียบการ  สำหรับห้องเรียนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-27 มีนาคม 2562

จำหน่ายระเบียบการ  นักเรียน ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เดิม เพื่อสมัครเข้าเรียน ม.4 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2562