จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

17 ก.พ. 2564 นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564  ที่ห้อง Easy science

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

เทคนิคการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายภาพบำบัด

16-17 ก.พ. 2564  นักเรียนห้อง Health​ Science ชั้น ม.5/5 และ 4/5 เรียนเทคนิคการฟื้นฟูผู้ป่วยด้วยกายภาพบำบัด ในรายวิชาวิทยาศาสตร์​สุขภาพ​ ทุกวันอังคารและวันพุธ  ที่มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนขอนแก่น​วิทยา​ยน​และคณะเทคนิค​การแพทย์​ มหาวิทยาลัย​ขอนแก่น

124 ปี “ขอนแก่นวิทยายน”

11 กุมภาพันธ์ 2564  วันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน”  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนางลักษณาวดี  ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวมทออดถวายผ้าป่าสามัคคีสร้างโดมสนาบาสเก็ตบอล และจัดทำโรงทานในงานบุญบ้านเราในครั้งนี้  ทุกๆ ท่านได้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า……สาธุ

พัฒนาห้องเรียน gifted และ premium กับคณะแพทยศาสตร์ มข.

4 กุมภาพันธ์ 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนบุคลากรคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชน ม.ปลายห้องเรียนพิเศษทางการแพทย์  ระหว่างนักเรียนห้องเรียน gifted และ premium ขอนแก่นวิทยายน กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผอ.สพม.25 เยี่ยมชมการสอนออนไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2564   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับ นายจักราวุธ สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะผู้บริหาร   ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกคน