นักเรียนยุค IT 4.0

กิจกรรมที่ 1
เข้าร่วมกลุ่ม Facebook : SMTE ม.1 ปี 2562

ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง GENERATION Z

ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง นักเรียนยุค IT 4.0

ใบความรู้ที่ 3
เรื่อง Google Education

ใบความรู้ที่ 4
เรื่อง การตกแต่งภาพด้วย Snapseed

รีวิว : การตกแต่งภาพด้วย Snapseed

ใบความรู้ที่ 5
เรื่อง การตัดต่อวีดีโอ/งานนำเสนอ ด้วย Viva video

สอนการใช้งาน : ตัดต่อวีกีโอด้วย Viva video

** หมายเหตุ
กิจกรรมที่ 2 – 3 – 4 – 5 อยู่ในกลุ่ม FaeBook ครับ