จัดสอนแทน

ตรวจสอบ ตารางสอนครูวิทยาศาสตร์ 2/2564

กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสอนแทน 

รายงานผลการเข้าสอนแทน

ภาพรายงานการจัดสอนแทนครูที่ไม่มาปฏิบัติราชการ ภาพรายงานผลการจัดสอนแทน