ค่าย SMTE ภูพาน

ค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561  ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร

รวมภาพ กล้อง 1  KruDeer          รวมภาพ กล้อง 2  KruKaitong

รวมภาพวีดีโอ

              

VTR Presentation