หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น โดยมีท่านผู้อำนว…

12 พฤษภาคม 2565 ยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพิเชษฐ์ ดาศรี (น้องมด) สอนวิชาออกแบบและวิทยาการคำนวณ ม.4 ครูวีระชน แสงศรีเรือง ครูพี่เลี้ยง และนางสาวฐิติพร สวงโท …

8 พฤษภาคม 2565 : ภาคบ่าย   ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   พบกับลูก ๆ นักเรียนพร้อมทั้งให้กำลังใจ ในการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์…

เช้าวันนี้ (8 พฤษภาคม 2565)  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Gifted-Premium) ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการศักดาเดช ทาซ้าย ที่ให้เกียรติมาพบลูก ๆ นักเรียนและให้กำลังใจกับคุ…

1 2 69

 

ผลงานดีเด่น

1 2 6


หนังสือราชการ

1 2 13


VDO Presentation

1 2 10

>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….