หน้าแรก

       

รายการร้อยเรื่องเมืองไทย ตอนโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกค่าย 1 สอวน.

โรงเรียนขอนแก่นวิทยาได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. และมูลนิธิ สอวน.ให้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD เข้ามาถ่ายทำรายการร้อยเรื่องเมืองไทย ตอนโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์โอลิมปิกค่าย 1 สอวน. โดยถ่ายทำที่ห้อง easy science …

การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน

นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูในกลุ่มสาระฯ ร่วมให้กำลังลังใจในการประเมินนักเรียน รางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ที่หอประชุมโร…

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครู ขอนแก่นวิทยายน”

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครู ขอนแก่นวิทยายน” ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากร สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และนิเทศครู…

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2562 รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.3 และ ม.6 เป็นลำดับที่ 1 ของสพม.25

คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนมีผลคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจ…

คณะคุณครูจากโรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ Gifted Classroom

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย คุณครูลักษณวดี ศรีสุข หัวกลุ่มสาระฯ ยินดีต้อนรับคณะคุณครูจาก โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร ที่เดินทางมาศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ Gifted Classroom โรงเรียนขอนแก่…

1 2 26


1 2 4

       

1 2 6

กิจกรรมของเรา

บุคลากร

          

                    

คลังรูปภาพ

            

VDO PRESENT