หน้าแรก

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 01 กรกฎาคม 2565ภาพบรรยกาศ กิจกรรมโครงการสร้างฝันปั้นจิตสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์สุขภาพของนักเรียน ห้อง Platinum Health Science ระดับชั้น ม.4 และ ม.5ณ หอประชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คลิกชมภาพกิจ…

วันที่ 30 มิถุนายน 2565เวลา 12.15 น ประชุมปรึกษาหารือเตรียมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ณ ห้อง Easy sci.   คลิกชมภาพกิจกรรม

ช่วงบ่ายวันนี้นางลักษณาวดี ศรีสุขหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติมามอบเกียรติบัตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.5/2 ในคาบพัฒนาคุณธรรม คลิกชมภาพกิจกรรม

วันที่ 29 มิถุนายน 2565อบรมการใช้กล้องโทรทรรศน์(กล้องโทรทรรศน์)ณ ห้อง easy sci   คลิกชมภาพกิจกรรม

1 2 79

 

ผลงานดีเด่น

1 2 6


หนังสือราชการ

1 2 14


VDO Presentation

1 2 11

>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….