หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 มกราคม 2565วันสุดท้ายของการสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ สำหรับในวันนี้ภาคเช้าเป็นการสอบรายวิชาฟิกสิกส์ในระดับ ม.4-6 และส่วนภาคบ่ายเป็นการสอบในรายวิชา ออกแบบและวิทยากา…

19 มกราคม 2565วันที่สองของการสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ สำหรับในวันนี้ภาคเช้าเป็นการสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับ ม.1-3 และรายเคมี ระดับ ม.4-6     คลิกชมภาพกิจกรรม

17 มกราคม 2565วันแรกของการสอบกลางภาคแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ สำหรับในวันนี้ภาคเช้าเป็นการสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในระดับ ม.1-3 และรายวิชาชีววิทยา ระดับ ม.4-6 ส่วนภาคบ่าย…

13 มกราคม 2565  นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยนางสาวกุลธิดา ทีน้อย  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในรูปแบบออนไลน์  คลิกชมอัล…

1 2 53

 

ผลงานดีเด่น

1 2 5


หนังสือราชการ

1 2 10


VDO Presentation

1 2 7

>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….