หน้าแรก


 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2564  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เยี่ยมชมให้กำลังใจและนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และคุณครูสาขาฟิสิกส์ ร่วมให้กำลัง…

นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ ทีมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ร่วมให้กำลังใจในการนิทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่…

ทีมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทโนโลยี (Sci-Tech)  เยี่ยมชมและให้กลังใจ การสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564   ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   คลิกชมภาพกิจกรรม    

1 2 46

 

ผลงานดีเด่น

1 2 4


หนังสือราชการ

1 2 8


VDO Presentation

1 2 6

>>> รับชมวีดีโอของเราเพิ่มเติม ได้ที่….