คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมของเรา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 คาบที่ 1-2 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 11 สิงหาคม 2564  คาบที่ 1-2ศูนย์พ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 คาบที่ 4 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 5 สิงหาคม 2564  คาบที่ 4ศูนย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 คาบที่ 1-2 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  คาบที่ 1-2ศู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คาบที่ 4 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  คาบที่ 4ศูนย์พัฒ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 คาบที่ 4 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  คาบที่ 4ศูนย์พัฒ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คาบที่ 1-2 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  คาบที่ 1-2ศูนย์พ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คาบที่ 1-2 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  คาบที่ 1-2ศูนย์พ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

รายงานความก้าวหน้าและสะท้อนผลการขับเคลื่อนศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 8 กรกฎาคม 2564

ภาพการประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและสะ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คาบที่ 1-2 สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564  คาบที่ 1-2ศูนย์พั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564  คาบที่ 4  สอนออนไลน์ วิชาฟิสิกส์ ม.4

วันที่ 17 มืถุนายน 2564  คาบที่ 4&n … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรมของเรา | ใส่ความเห็น