หน้าแรก


 

ปฏิทินการเรียนการสอน

  ตารางสอนวิชาฟิสิกส์ ม.4กิจกรรมของเรา


สื่อฟิสิกส์ ม.4
ข่า่วประชาสัมพันธ์รายงานความก้าวหน้าและสะท้อนผล ศูนย์ฟิสิกส์


แนะนำศูนย์พัฒนาวิชาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ สพม.ขอนแก่น ปี 2563

การประชุมเครือข่าย ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ สาขาฟิสิกส์ ก่อนเริ่มเปิดระบบการสอนออนไลน์

รายงานความก้าวหน้าและสะท้อนผลการขับเคลื่อนศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์