WELCOME

เชิญชวนชาว ชมพู ฟ้า เหลือง ร่วมให้กำลังใจ การประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบระดับประเทศ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับกียรติเป็นสถานที่จัดแสดงขบวนแห่งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓  นายจักราวฃุธ  สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น…

28 พ.ย. 2563 ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้มคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายศรัทธ…

27 พฤศจิกายน 25563  นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้น…

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอต้อนรับ ครูปรีดา ตวนชัยภูมิ  คุณครูย้ายมาใหม่สาขาวิชาแนะแนว  สู่รั้ว ชมพู ฟ้า เหลือง ขอนแก่นวิทยายน ด้วยความยินดียิ่ง คลิกชมภาพกิจกรรม    

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS  

Sorry, no posts were found.


 

GIFTED-PREMIUM Classroom 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน