WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted และ English Program ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 และระดัยชั้น ม.4 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564 สถานที่สอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกล…

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS  

Sorry, no posts were found.


 

GIFTED-PREMIUM Classroom 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน