WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 และ 9 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 มิถุนายน 2563  นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร  คณะกรรมการจาก สพม.25  และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลศูน…

18 มิถุนายน 2563  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563) เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีทุกฝ่ายและทุกส่วนราชการที่เกี…

วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวพร้อมยื่นหลักฐานการมอบตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเ…

12 มิถุนายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พบปะทักทายและให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256…

11 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น  จัดโดยกลุ่มบริหารงา…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

วีดีโอ

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

เผยแพร่ผลงาน