WELCOME

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2564 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ตุลาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคระครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา  แ…

30 กันยายน 2563 ปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ภาพมุทิตาคารวะ คุณครูเกษียณ ภาพบนเวทีคุณครูเกษียณ ภาพบรรยากาศในงาน ภาพกิ…

29 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  น้อมจิตวันทา มุทิตาคารวะแด่คุณครู  ผูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563  ท…

21 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมงานรวมใจ วิทย์&เทคโน   ในการรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  อย่างเป็นท…

19 กันยายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน