WELCOME

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพัน ยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขอนแก่นวิทย์ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบ….นิรันดร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปี 2563   โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช…

6 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ…

4 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการฯ ประกอบด้วยนางลาวัณย์ ตรีเนตร ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรี…

29 พฤษภาคม 2563 การประชุมคณะกรรมกรสถานศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

28 พฤษภาคม 2563 ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับคณะครูสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่นและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ได้ออกออกมากำกับ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน