WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 เมษายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำสื่อดิจิทัล และขั้นตอนการดำเนินการสอนออนไลน์ ให้กับคุณครูผู้เข…

21 เมษายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  มอบนโยบายการจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์ของคณะครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในสถา…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อใช้บทเรียนออนไลน์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โดยจัดประชุมในวันที…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6  ที่ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)   ผลการทดสอบมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศา…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3  ที่ผลสอบ O-Net ปีการศึกษา 2562  ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 14 คน 1.นางสาวอภิสรา คำเชียง  ม.3/1 2.นายกฤษฏ์ สุวรรณไพบูล…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน