WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 และ 9 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

“รุ่งเช้าวันหนึ่งแจ่มใส เธอพาดวงใจของเธอก้าวมา แผ่วเบาเหมือนดังลมพา เธอเริ่มแสวงหาในสิ่งที่…..หวัง” บรรยากาศยามเช้าที่สดใส ต้อนรับการเดินทางมาถึงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ของนักเรียนและ…

วันพิเศษเพียงปีละวัน เป็นวันเกิดที่เวียนเข้ามา ปรารถนาให้สุข ปลดความทุกข์ให้เปลื้อง ส่งเป็นเสียงอวยพร Happy Birthday  Happy Birthday  Happy Birthday…….to You เช้าวันที่  31 กรกฎาคม 2563  ด…

24 กรกฎาคม 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกอบพิธีถว…

แด่คุณครู….ด้วยดวงใจ ของลูกศิษย์ชาวชมพู ฟ้า เหลือง โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563   ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน “ความภูมิใจมิได…

22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานเปิดงานอบรมแกนนำจิตอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

วีดีโอ

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

เผยแพร่ผลงาน