WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ….. แล้วพบกันจ้า

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเคร…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พบปะลูกๆ นักเรียน ม.4/4 ที่กำลังดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกันนโยบาย “ข.ก.โรงเรียนสะอาดที่สุดในภาคอีสาน” สอดรับกับรักษ์โลกร…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการเปิดรวมทั้งให้โอวาทและเป็นกำลังใจกับนักเรียนและคณะครูใน “กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด”  ของนักเรียนห้อ…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรีย…

รองผู้อำนวยการชุรีพร  นาเลาห์  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนสู่รั้วชมพู ฟ้า เหลือง ด้วยความอบอุ่น ร่วมกับครูเวรประจำวันวันพุธ ที่ประตู 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ในวันที่  22 พ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน