WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กำหนดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 2-6 และ 9 พฤศจิกายน 2563

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำนักเรียนในโครงการเข้าพบ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรง…

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเคร…

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พบปะลูกๆ นักเรียน ม.4/4 ที่กำลังดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ สอดคล้องกันนโยบาย “ข.ก.โรงเรียนสะอาดที่สุดในภาคอีสาน” สอดรับกับรักษ์โลกร…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญฝ่ายวิชาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานในการเปิดรวมทั้งให้โอวาทและเป็นกำลังใจกับนักเรียนและคณะครูใน “กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด”  ของนักเรียนห้อ…

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เข้าร่วมการประชุมศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 24 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรีย…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

เผยแพร่ผลงาน