WELCOME

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพัน ยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขอนแก่นวิทย์ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบ….นิรันดร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงานสารสนเทศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ เว็บไซต์โรงเรียน  วารสารโรงเรียนและวีดีทัศน์นำเ…

รองผู้อำนวยการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ โดยมีวาระสำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 9 วิชาสามัญ ในระดับชั้น ม.4-ม.6 และการจัดทำปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ …

ผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และรายงานผลการแข่งขันของทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

บรรยากาศการปฐมนิเทศรับน้องใหม่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562  เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และการปฎิบัติตนในโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคน…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน