WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน แจ้งการมาเรียนของนักเรียนในเดือนสิงหาคม 2563 โดยใช้ตารางเรียนแบบเลขที่คู่ และเลขที่คี่ เหมือนเดิม จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จาก ศบค.

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน แนวทางในการเรียนร…

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกล…

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน