WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง  ในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกล…

คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน