WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้อำนวยการ ดร.อดุลย์เดช ฐานะ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ โดยมีวาระสำคัญคือ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 9 วิชาสามัญ ในระดับชั้น ม.4-ม.6 และการจัดทำปฏิทินวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ …

ผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และรายงานผลการแข่งขันของทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ที่สร้างชื่อเสียงในเวทีระดับประเทศ โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ…

บรรยากาศการปฐมนิเทศรับน้องใหม่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในวันที่  17 พฤษภาคม 2562  เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย และการปฎิบัติตนในโรงเรียน ให้นักเรียนทุกคน…

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เพื่อรับฟังระเบียบข้อปฏิบัติของทางโรงเรียน แนวทางในการเรียนร…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน