WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted และ English Program ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 และระดัยชั้น ม.4 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564 สถานที่สอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มีนาคม 2564 นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษ…

13 มีนาคม 2564  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้น ม.3  โดยมี ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานศูนยสอบ  ดร.อดุ…

12 มีนาคม 2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาการ  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย…

11 มีนาคม 2564 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  ที่ได้…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS  


 

GIFTED-PREMIUM Classroom 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน