WELCOME

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพัน ยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขอนแก่นวิทย์ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบ….นิรันดร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 สิงหาคม 2563   นางชุรีพร นาเลาห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน”  ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรท…

21 สิงหาคม 2563    ดร. ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการเตรียมความพร้อมสู่ทักษะพื้นฐานและการก้าวสู่อาชีพวิศวกรในศตวรรษที่ 21   ของนักเรียน…

13 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ขอต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่  นายธนัช ฐากุลธเนศ  ในโอกาสย้ายจากโรงเรียนบ้านไผ่มาสู้ครอบครัวชม…

คณะครูและบุคลากรกลุ่มอำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  ในวาระดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง  ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563    

“รุ่งเช้าวันหนึ่งแจ่มใส เธอพาดวงใจของเธอก้าวมา แผ่วเบาเหมือนดังลมพา เธอเริ่มแสวงหาในสิ่งที่…..หวัง” บรรยากาศยามเช้าที่สดใส ต้อนรับการเดินทางมาถึงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ของนักเรียนและ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน