WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ลงเวลาปฏิบัติราชการในรูปแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปข่าวประชาสัมพันธ์

8 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา ครั…

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกสมาธิ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการอบรม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science  ระดับชั้น ม.4 …

2 ตุลาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคระครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา  แ…

30 กันยายน 2563 ปูชนีย์-ศรีมณฑล กตัญญุตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประจำปี 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ภาพมุทิตาคารวะ คุณครูเกษียณ ภาพบนเวทีคุณครูเกษียณ ภาพบรรยากาศในงาน ภาพกิ…

ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน


ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้

Sorry, no posts were found.


                                                                                                                         


EP NEWS  

Sorry, no posts were found.


 

Gifted NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.