WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 มิถุนายน 2563  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563  (1 กรกฎาคม พ.ศ.2563) เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีทุกฝ่ายและทุกส่วนราชการที่เกี…

วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวพร้อมยื่นหลักฐานการมอบตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเ…

12 มิถุนายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พบปะทักทายและให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256…

11 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น  จัดโดยกลุ่มบริหารงา…

7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปี 2563   โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

 

วารสารโรงเรียน

 

เผยแพร่ผลงาน