WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted และ English Program ระดับชั้น ม.1 สอบวันที่ 3 เมษายน 2564 และระดัยชั้น ม.4 สอบวันที่ 4 เมษายน 2564 สถานที่สอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวินัยนักเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาค…

คณะครูและบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เข้าร่วมการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผ…

6 พฤศจิกายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบ…

5 พ.ย.2563   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายจักราวุธ สอนโกษา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง …

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS  

Sorry, no posts were found.


 

GIFTED-PREMIUM Classroom 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน