WELCOME

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่องกำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2564 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2563  นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปีการศึกษา 2563  มารายงานตัวพร้อมยื่นหลักฐานการมอบตัวเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าเ…

12 มิถุนายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พบปะทักทายและให้กำลังใจ ลูกๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มารายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 256…

11 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น  จัดโดยกลุ่มบริหารงา…

7 มิถุนายน 2563 บรรยากาศการสอบเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ประจำปี 2563   โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช…

6 มิถุนายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ให้การต้อนรับนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน