WELCOME

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยความยินดี…..จ้า

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ห้องประชุมวิชาการ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการดำเนินการสอบ O-NET ม.3 เป็นวันที่ 2 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น ผู้…

นายวรวุธ สร้อยพิมาน  และนางลักษณ์มณี แสงสุพิน  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณี จตุรมิตรเกมส์ ครั้งที่ 14   โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจ…

1 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ผู้อำนวยการศูนย์สอบ O NET ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญกลุ่มวิชาการ  ดำเนินการจัดสอบ O NET นักเรียนชั้น…

31 มกราคม 2563   คณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษา  ตามโครงการประกวดห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกชมภาพกิจกรรมกล้อง 1 : …

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ให้กำลังใจและชี้แจงระเบียบการเข้าสอบ O-Net ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3  เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบในวันพรุ่งนี้

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

Sorry, no posts were found.

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน