WELCOME

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย แต่สายใยความผูกพัน ยังมั่นคง คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง พัฒนาขอนแก่นวิทย์ให้ยืนยง เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้ ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบ….นิรันดร์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาจิต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับชั้น ม.1-ม.5 ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานปฏิบัติธรรมเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น คลิกชมภาพกิจกรรม  

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.3 รุ้นที่ 122 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีนี้ ด้วยความรัก หวามหวังดี ที่มีให้กันเสมอ เพราะเราคือ…..ชาวชมพู ฟ้า เหลือง คลิกชมภาพกิจกรรม  

นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.3 และเลือกตั้งหัวหน้าระดับคนใหม่  ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 717  ขอแสดงความยินดีกับคุณ…

24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Gifted ม.1 และ ม.4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ทีมงานคณะกรรมการรับสมัครยังรอต้อนรับทุกท่านตั้งแต่ 8.30 น. – 16.30 น. ของทุกวัน คลิกชมภาพกิจ…

บรรยากาศของการรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ห้องเรียน GIFTED ในวันที่สองของการสมัคร (23 กุมภาพันธ์ 2563)  โดยได้รับ กำลังใจจากผู้อำนวยการ ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร และรองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ดร.อดุลย์เดช ฐ…

ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน

 

EP NEWS 

Sorry, no posts were found.


 

หนังสือราชการ

คำสั่งโรงเรียน (PaperLess)
 

 

วีดีโอ

Sorry, no posts were found.

 

วารสารโรงเรียน

Sorry, no posts were found.

 

เผยแพร่ผลงาน