Loading Events

Events for พฤศจิกายน 2020

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

Calendar of Events

Calendar of Events
วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
1

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

สอบปลายภาคเรียน 1/2563

อบรม “พัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล”

อบรม “พัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมาตรฐานสากล”

12
13

ปิดภาคเรียนที่ 1/2563

15

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1

ค่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1

18

รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

รุ่นที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

รุ่นที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)

23
24
25
26

รับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

28
29

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

1
2
3
4
5
+ Export Events